En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har drygt 140 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 6 avdelningar fördelade på 2 spårar-, 2 upptäckar-, 1 äventyrar- och 1 utmanaravdelning.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan vid vår brygga eller i vår lokal.

Kåren har en vald styrelse som träffas varje månad. På styrelsemötena diskuterar vi bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En båtkommitté samordnar skötseln av våra båtar. Två gånger om året träffas vi för att sjösätta respektive torrsätta båtarna.

Hammarby sjöscoutkår är en del av Stockholms Scoutdistrikt, som bland annat driver Vässarö Scoutcenter. Som sjöscoutkår är kåren också medlem i Riksskeppslaget, som samlar Sveriges alla sjöscoutkårer. Stockholmsregionens sjöscoutkårer utgör Stockholms scoutskeppslag.