Sjöscoutledarhandboken finns inte länkbar men på den här sidan finns lite tips kring program och aktiviteter.

Besök gärna Riksskeppslagets hemsida för mer information om Sjösocuting