Viamare stödjer Scouterna för att främja ett gott sjömanskap.

Samarbetet innebär bland annat att Viamare kommer stötta Scouterna i arbetet med att ta fram ett inspirationsmaterial för scoutledare som bedriver scouting på sjön. Under samarbetet kommer flera scoutkårer att engageras vid hamnar och anläggningar knutna till Viamare. Scouter kommer även att få möjlighet att engagera sig som sjöradiooperatörer.

Målet är att fler scoutledare ska känna sig trygga med att göra sjöverksamhet. Viamare har en mycket stor kompetens när det gäller sjömanskap som kommer att bidra till att utveckla Scouternas verksamhet på sjön.