Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr och utmaningar som får oss att växa som individer. Vi använder scoutmetoden och har funnits i Sverige i över 100 år.

Du kan läsa mer om vad Scouterna är på Scouternas rikssajt.

I Scouternas stadgar står det bland annat att vi skall hjälpa medlemmarna att i samverkan med andra utvecklas som individer och medmänniskor med samhällsansvar. Individer som bryr sig om sig själva och sina nära. Det handlar inte om vi skall lära oss att prestera så mycket som möjligt, utan om att bli trygga i oss själva.

Scouting bedrivs helt och hållet på ideell bas, utan något som helst ekonomiskt vinstsyfte. Kårens ledare och funktionärer gör detta på sin fritid utan någon ersättning. Alla förbund i Sverige och i världen har en scoutlag. Lagarna är inte samma, men de liknar varandra.

Scoutlagen

En scout söker sin egen tro och respekterar andras
En scout är ärlig och pålitlig
En scout är vänlig och hjälpsam
En scout visar hänsyn och är en god kamrat
En scout möter svårigheter med glatt humör
En scout lär känna och vårdar naturen
En scout känner ansvar för sig själv och andra

Scoutlöftet

Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen

Spårarscouternas lag

En scout vill vara ärlig och hjälpsam och göra sitt bästa

Valspråk och lösen

Var redo!
Alltid redo!