Sjöscouter är scouter med samma syfte och stadgar som andra scouter. Våra metoder och arbetssätt har dock mycket med sjön, segling och båtar att göra. Vid sidan av aktiviteter i skog och mark, så lär vi oss att segla och navigera, att sköta om våra båtar och att bli goda sjömän. Sjöscouternas program beskrivs av Sjöstjärnan.