Spåraravdelningen Brisen, åldrar 8-9 år

Som spårarscout får man lära sig sjökunskap, knopar, tända fotogenlyktor, hantera stormkök, sjukvård, chiffer, allemansrätten etc. Under seglingssäsongen är vi vid bryggan på Aborrberget (vid Luma brygga) och lär oss segla, leker och provar på sjöscoutaktiviteter. Under landsäsongen utgår vi oftas från GlashusEtt (G1) som är vår lokal och ligger på Lugnets Allé 39 i Hammarby Sjöstad.

Våra möten är på torsdagar kl 18.00 till 19.30 om inget annat anges.

Kontakt

Avdelningsledare för Brisen är Elaine Kriisa, Fredrik Dalén, Linnéa Appelgren och Catharina Solén-Gregorson. Du når oss via brisen@hammarbysjoscout.se.

Kommunikationen mellan ledare och föräldrar sker främst via Brisens Whatsapp-grupp. Maila brisen@hammarbysjoscout.se för att få en inbjudan till gruppen.

Användbara länkar

Terminsprogram – anmäl gärna din medverkan som hjälpförälder i dokumentet.

Trygga möten – alla vuxna ska ha gått denna kurs.

Aktivitetsbanken – massor med tips och ideér på lekar, aktiviteter och hela mötesupplägg att utgå ifrån.

Ledaren – gör dig redo – hela scouternas ledarbok finns att läsa online.

Föräldramedverkan

Scoutverksamheten är beroende av vuxna volontärer. Under sjöperioden behövs seglingskunniga föräldrar som är beredda att ta ansvar för var sin segelbåt med scouter. Dessutom kan det bli aktuellt att köra följebåt (motorbåt). Vi behöver även vuxna som är simkunniga. Besättningen på varje segelbåt består av två vuxna + 2-4 scouter. Vi seglar 606:or.

Under landperioden behövs föräldrar som bemannar stationer eller går med patruller. Ibland behövs även föräldrar som kan planera och själva genomföra möten. Vi behöver även vuxna som ansvarar för att planera och anordna hajker och läger samt vid båtupptagning och sjösättning. Dessutom har kåren i stort behov av vuxna som tar materialansvar, sköter medlemsregistrering, sitter i båtkommittén mm.

Det spelar ingen roll om man varit scout själv, scoutmetoden bygger på att vi lär oss tillsammans. Kanske kan du något om sjukvård, friluftsliv, natur, lekar eller något annat som scouter sysslar med? Kanske kan man ordna studiebesök på något relevant ställe med marin anknytning? Eller så följer man bara med en patrull när dom löser sina uppgifter. Det finns en kort ledarutbildning som även riktar sig till personer som aldrig själva varit scouter. Kontakta avdelningsledarna om du vill veta mer.

Landaktiviteter – oktober till mars

Medan båtarna sover under presenningar gör vi scoutaktiviteter på land. Ledare/assistenter: under varje möte behöver vi 3-4 hjälpledare.

Segling – april till september

Vi seglar i kårens båtar fram till båtuppdragning, vanligtvis i början av oktober. Skeppare: 5 skeppare och 5 simkunniga vuxna behövs varje gång.