För dig som är förälder

Hur fungerar kårens verksamhet, vad är en övernattning och var får jag tag i en scoutskjorta? Vi har satt ihop ett dokument som vi hoppas besvarar de flesta av dina frågor kring det vi håller på med.

Har du fler frågor så ta kontakt med din avdelningsledare eller Hoffe eller Anders L.

Föräldrainformation 20180823