Sjöscoutledarhandboken

Här hittar du Sjöscoutledarhandboken som tagits fram av Riksskeppslaget. Den ger dig som sjöscoutsledare underlag för att planera verksamheten i din avdelning. Vidare ger den en beskrivning av ”Sjöstjärnan”, som är grunden för sjöscoutprogrammet.