Avdelning Sunnan

6

Anländer till Vässarö, Mini-Scout 2017

Spårarna anländer till Vässarö, Mini-Scout 2017

Sidan senast uppdaterad 2017-10-17  20:59:58

 

Sunnan hösten 2017

Välkomna till en spännande termin med spåraravdelningen Sunnan! För några är det en ny termin och för andra någonting helt nytt. Alldeles oavsett tror jag att vi alla ser fram emot en fortsatt höst full med aktiviteter!

Landperioden (mellan höstens båtupptagning och vårens sjösättning)

Mötestiden är (om inget annat anges i programmet nedan) måndagar 18.30 till 20.00 och samling sker vid G1 (GlashusEtt Lugnets Allé 39). Varannan vecka kan vi vara inomhus, den andra är vi utomhus. Medtag alltid kläder efter väder. Ficklampa kan vara bra när det är mörkt ute, gärna pannlampa. Den som äger en scoutskjorta har på sig den. Bra om scouter tar med sittunderlag till utomhusmöten, överdragsbyxor kan också räcka.

Föräldramedverkan!!!

Höstschemat är nu lagt. Det finns fortfarande en del vakanser, så vill ni ställa upp som hjälpledare hör av er om vilka tillfällen ni kan.

För alla personer över 15 år som är deltar i verksamhet med barn inom scouterna är det obligatoriskt att genomföra webb-kursen Trygga Möten. Det är en kortare kurs inriktad på hur vi på bästa sätt säkerställer att vår verksamhet utgör en trygg miljö för barnen.

Webb-kursen Trygga möten

Det verkar vara lite trassel med hur man kommer in och får göra kursen. Vi skall se om vi inte kan få klarhet i det inom kort!

Närvaro

Man behöver inte meddela innan möten om barnet eller förälder kommer eller inte såvida inte föräldern har en uppgift på mötet, tex skeppare. Om barnet vill sluta eller ta ett uppehåll så vill vi veta det så snart som möjligt.

Avdelningsledare

  • Anders Lilliehöök, 0706953543, anders.lilliehook[at]gmail.com
  • (Vice, landscouting) Anna Sonesson, anna.sonesson[at]naturvetarna.com
  • (Vice, sjöscouting) VAKANT

Senaste nytt:

  • Föräldramöte hölls efter ordinarie scoutmöte den 2/10. Efter det är ett nytt höstschema lagt.
  • Lille-jul kommer i år vara 9-10/12
  • Vi måste vara mycket noggranna när vi ställer i ordning stolarna efter oss i G1. Se följande skiss:  GlashusEtt-stolplacering

Program

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras, så ta för vana att gå in här varje vecka.

 

Dag Aktivitet Plats Ansv ledare Ledare
21/8 Välkomstmöte – Att vara scout/scoutledare (OBS tiden, mötet börjar 18:30!) G1 Anders Friv
28/8 Segling Aborrberget Anders
4/9 Segling Aborrberget
11/9 Segling Aborrberget
 18/9 Segling Aborrberget
25/11  Segling Aborrberget
 30/9 Transport av båtar till Sättra  Aborrberget/Sättra Mats R
1/10 Upptagning av båtar Sättra  Sättra Mats R  Alla
2/10 Landscouting (OBS 18:30) Samling G1 (Utedag) Anders
 9/10 Landscouting G1 (Inne) Anders
16/10 Woodcraft, Träd G1 (Ute) Anna S AnnaCB, Rebecka, Magnus, Vakans
23/10 Knopar G1 (Inne) Funda  Jeanette, Anna S, Hanna, VAKANS
30/10 Höstlov – Inget möte
6/11 Livlina, livräddning, isvett/bryggvett G1 (ute) Anders Jeanette, Rebecka, Hanna, VAKANS
13/11 Sjöscoutkunskap G1 (Inne) Magnus  Anna CB, Anna S, Katarina, VAKANS
20/11 Vandra i skogen, knivar och elda Hammarbybacken Jonas Jeanette, Anders, Anna S, Margareta
27/11 Packning, sova borta, chiffer G1 (Inne) Anders Margareta, Katarina, VAKANS, VAKANS
4/12 Tända tändsticka, tända lykta, tända stormkök. (Medtag kåsa) G1 (Ute) Anna S Jeanette, VAKANS, VAKANS,VAKANS
9-10/12 Lillejul, övernattning Scoutgård i Stockholmsområdet.  Anders, Anna S  Alla medföljande föräldrar
11/12 Teminsavslutning med Nordan  G1 (Inne) Anders, (Mia, Henrik)

 

Sjöperioden (fram till båtupptagning)

Mötestiden är 18.00 till 20.00 och samling sker vid Aborrberget (d.v.s. på berget precis ovanför vår brygga där båtarna ligger). Vi kommer segla på måndagar denna höst då Nordan som vi delar dag med kommer att segla på onsdagar. Vi vet ännu inte hur våren kommer se ut men dit är det fortfarande långt.

 

 

 

Sidansvarig:  anders.lilliehook[at]gmail.com