Avdelning Sunnan

 

Anländer till Vässarö, Mini-Scout 2017

Spårarna anländer till Vässarö, Mini-Scout 2017

Sidan senast uppdaterad 2017-08-26  08:59:58

 

Sunnan hösten 2017

Välkomna till en spännande termin med spåraravdelningen Sunnan! För några är det en ny termin och för andra någonting helt nytt. Alldeles oavsett tror jag att vi alla ser fram emot en sensommar-höst full med aktiviteter!

Sjöperioden (fram till båtupptagning)

Mötestiden är 18.00 till 20.00 och samling sker vid Aborrberget (d.v.s. på berget precis ovanför vår brygga där båtarna ligger). Vi kommer segla på måndagar denna höst då Nordan som vi delar dag med kommer att segla på onsdagar. Vi vet ännu inte hur våren kommer se ut men dit är det fortfarande långt.

Landperioden (mellan höstens båtupptagning och vårens sjösättning)

Mötestiden är (om inget annat anges i programmet nedan) måndagar 18.30 till 20.00 och samling sker vid G1 (GlashusEtt Lugnets Allé 39). Varannan vecka kan vi vara inomhus, den andra är vi utomhus. Medtag alltid kläder efter väder. Ficklampa kan vara bra när det är mörkt ute, gärna pannlampa. Den som äger en scoutskjorta har på sig den. Bra om scouter tar med sittunderlag till utomhusmöten, överdragsbyxor kan också räcka.

Föräldramedverkan!!!

Under sjöperioden behövs seglingskunniga föräldrar som är beredda att ta ansvar för var sin segelbåt med scouter. Dessutom kan det bli aktuellt att köra följebåt (motorbåt).
Är du seglingskunnig? Hör av dig så vi kan ha dig med i beräkningen!

Under landperioden behövs föräldrar som bemannar stationer eller går med patruller. Förutom detta så behövs föräldrar som kan planera och själva genomföra möten. Ju fler vi är som hjälps åt desto bättre blir verksamheten för barnen.

Vi kommer under seglingssäsongen ha ett planeringsmöte där vi sätter ett slutgiltigt höstschema där ni kommer kunna boka in er på de tillfällen ni vill/kan hjälpa till!

Det spelar ingen roll om man varit scout själv. Kanske kan man något om sjukvård, friluftsliv, natur, lekar eller något annat som scouter sysslar med? Kanske kan man ordna studiebesök på något relevant ställe med marin anknytning? Eller så följer man bara med en patrull när dom löser sina uppgifter.

För alla personer över 15 år som är deltar i verksamhet med barn inom scouterna är det obligatoriskt att genomföra webb-kursen Trygga Möten. Det är en kortare kurs inriktad på hur vi på bästa sätt säkerställer att vår verksamhet utgör en trygg miljö för barnen.

Webb-kursen Trygga möten

Maila Anders om ni vill veta mer.

Närvaro

Man behöver inte meddela innan möten om barnet eller förälder kommer eller inte såvida inte föräldern har en uppgift på mötet, tex skeppare. Om barnet vill sluta eller ta ett uppehåll så vill vi veta det så snart som möjligt.

Avdelningsledare

  • Anders Lilliehöök, 0706953543, anders.lilliehook[at]gmail.com

Senaste nytt:

  • Mail är utskickat. Jag skall uppdatera mail-listan så den innefattar de barn där infon skall gå till flera föräldrar. Den listan jag fick för terminen var inte komplett. Mea culpa!
  • Vi får måndagarna att segla på! Upptäckaravdelningen Nordan som vi delar dag med kommer att segla onsdagar denna höst!
  • Det kommer skickas ut mail angående terminens första möten, denna sida kommer eventuellt inte vara lika uppdaterad initialt. Men det kommer fixas så fort som möjligt. (Mail skall nu vara skickat, har du inte fått något. Hör av dig så kontrollerar vi uppgifterna i medlemsregistret)
  • De andraårsscouter som inte klarade eller inte var med vid simningen i vintras kan visa upp följande intyg.
  • Nya kurstillfällen i Leda Scouting. Välkommen att boka!
  • Vi måste vara mycket noggranna när vi ställer i ordning stolarna efter oss i G1. Se följande skiss:  GlashusEtt-stolplacering

Program

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras ofta, så ta för vana att gå in här varje vecka.

 

Dag Aktivitet Plats Ansv ledare Ledare
21/8 Välkomstmöte – Att vara scout/scoutledare (OBS tiden, mötet börjar 18:30!) G1 Anders Friv
28/8 Segling Aborrberget Anders
4/9 Segling Aborrberget
11/9 Segling Aborrberget
 18/9 Segling Aborrberget
25/11  Segling Aborrberget
 30/9 alt. 7/10 Transport av båtar till Sättra
1/10 alt. 8/10 Upptagning av båtar Sättra  Sättra  Alla
2/10 Landscouting (OBS 18:30) Samling G1
 9/10 Landscouting G1  
16/10 Landscouting G1
23/10 Landscouting G1
30/10 Landscouting G1
6/11 Landscouting G1
13/11 Landscouting G1
20/11 Landscouting G1
27/11
4/12
9-10/12 Lillejul, övernattning
11/12 Teminsavslutning?

Sidansvarig:  anders.lilliehook[at]gmail.com